Hur skapar du engagerad personal i ditt företag?
Vad gör Progress Medarbetarutveckling Sverige AB?
Progress levererar helt enkelt ett koncept som ger företag och dess medarbetare en helt ny syn på människorna i företaget och vad det faktiskt innebär att arbeta mot gemensamma mål i verkligheten.

Är det inte abstrakta frågor du arbetar med, som många företag upplever som svårarbetade och flummiga?
Ja och nej, men detta får man gärna tycka. Nyckelordet är enkelhet, det blir inte mer än vad man gör det till. Allvarligt talat behöver företaget inte göra det så komplicerat. Med rätt förarbete, rätt tolkning av standarden, företagsanpassade verktyg och ett levande system så blir det enkelt. Jag vet både genom egen erfarenhet och olika andra mätningar, att de företag som satsar på levande ledningssystem med fokus på sin personal och genom systematik utifrån, till exempel modellen i OHSAS 18001 som har fokus på arbetsmiljö, lyckas oftast mycket bättre än sina branschkollegor i förhållande till dem som inte arbetar aktivt med dessa frågor.

Hur systematiserar man personalvård?
Till exempel genom Bureau Veritas och deras OHSAS 18001, som är en internationell standard som anger krav som rör ledningsystem för arbetsmiljön.

Vad betyder OHSAS?
OHSAS betyder Occupational Health and Safety Assessment Specification.

Vad gör OHSAS 18001 (mål med standarden)?
Den möjliggör för en organisation att hantera sina risker och förbättra prestanda. OHSAS är en reviderbar certifieringsstandard som låter er visa att Ni kan identifiera, bedöma och hantera risker på Er arbetsplats. Den kan tillämpas i alla organisationer inom alla branscher och verksamhetsområden.

Nämn några av OHSAS 18001 fokusområden!
Företagsledningens engagemang och ansvar. Riskbedömningar (relaterade till arbetsmiljön), Samverkan arbetsgivare/arbetstagare, Bevakning och tillämpning av lagstiftning.

Har inte managementkonsulter och certifieringsorgan vissa trovärdighetsproblem med implementering av ISO och liknande ledningssystem i företagens verksamheter?
Då jag försöker ta reda på hur många företag som verkligen når sina mål med sina respektive ledningssystemssatsningar kommer jag fram till att det rör sig om ca 10–20 %. Man orkar helt enkelt inte ta sig igenom processen. Detta är siffror som borde ses som upprörande med tanke på hur mycket pengar man satsar.
Enligt min uppfattning handlar det om att man i många fall glömmer att människor är olika. Systemen är synnerligen väl strukturerade och logiska och de människor som utvecklar och försöker att implementera dem är analytiska, noggranna och tänker på ett strukturerat sätt. Problemet är bara att de som skall tillämpa det hela ofta inte alls fungerar så. Man har helt enkelt svårt att motivera sig att följa riktlinjer, fylla i avvikelserapporter eller leverera andra uppgifter rätt utfört och i rätt tid. Ta exemplet med att få en säljavdelning att prioritera kvalitetsrapporter när man hela tiden tänker på att sälja. ”Det måste väl ändå vara mycket viktigare”.
Felet är helt enkelt att man måste sluta att tro att det går att anpassa människor till systemet när man i stället måste anpassa systemet till människor, som ”dessvärre” beter sig olika och har olika drivkrafter. Jag brukar säga: ”Man kan inte motivera människor. Man kan bara skapa förutsättningar för att människor vill motivera sig själva”.

Hur ser du på framtiden?
Det mest spännande inför framtiden är att Progress Medarbetarutveckling tillsammans med Bureau Veritas planerar ett gemensamt seminarium med inriktning och fokus på lösningar för personalfrågor som Ni definitivt kommer att höra talas om inom en nära framtid.

Progress

Bransch:
Utbildning


Email:
nicolas@promeda.se

Hemsida:
www.promeda.se

Adress:
Progress
Täljegårdsgatan 11A
Tälje 43153

| 13 SENASTE FÖRETAGEN